Ano Ang Networking At Paano Kumita

Ang Network Marketing o mas kilala bilang "Networking" ay isang business model na ang layunin ay maparami ang tumangkilik sa produkto nang hindi gumagastos nang malaki sa commercials, product endorsement at iba pang ad media. Sa halip ay ibinibigay na lang sa kasapi bilang incentive sa kanilang sales production.

Ang Avon ay isang halimbawa ng ganitong business model. May magandang produkto at hindi nangangailangan ng napakalaking halaga upang makapag-simula.

Ngunit maraming nag-adapt sa ganitong business model at ang layunin ay ang kumita lamang sa mga ibinabayad ng sasapi. Isa lang ang senyales ng ganitong klase ng networking, yayaman ka lang kung makakapag-sali ka ng mga nais maging member o dealer at wala nang importansya ang produkto. Dito mapapansin na ang kalkulasyon ng kita ay umaabot na ng milyon.

Sa ganitong sistema, dapat ay mahusay ka mang-enganyo ng sasali. Maliban sa pagpapakita ng kalkulasyon ng maaring kikitain ng iyong biktima, este prospect, dapat din ay sasamahan mo ng konting pagpapakita ng mga materyal na bagay na magkapagtatanim sa kanilang isipan na totoo nga ang pinagsasabi mo. Katulad ng pagpapakita ng mamahaling kotse, pag-post ng mga tseke sa Facebook, pag-anunsyo ng mga kinita, pag-post sa Facebook ng mga mamahaling gamit na nabili. Ipagkalandakan mo ang kung anong maari mong ipakita sa madla at sabihin na lahat ay galing sa iyong kinita, ito ang sikreto ng networking.

Kung tutuusin, maari mo nang gawin ito sa unang araw pa lang. Kung kinakailangan mo mang-hiram ng sasakyan, gawin mo. Magpasikat ka at i-libre mo sa Starbucks ang iyong target. Manghiram ng maraming tig-iisang libo sa mga magulang at kuhanan mo ng litrato ang iyong sarili hawak ang mga salapi. Maglagi sa mga bar o mga tambayan ng mga may pera kahit pa-isaisang order ka lang. Mag-suot ng mga damit na may kilalang tatak at hindi naman nila alam kung sa Divisoria mo lang ito nabili.

At ang pinaka-importante, dapat din ay buo ang loob mo na pagkatapos nilang sumali, at alam mo na maaring hindi sila kumita kung hindi nila kayang tularan ang iyong nagawa, ay wala ka nang pakialam at ang importante ikaw ay naka-kubra na sa kumpanya.


Kung gusto mong yumaman sa maikling panahon, sundan lang ang sikreto ng networking.